Αρχική σελίδα » Έργο » Οφέλη

Οφέλη

Οι χρήστες απευθύνονται στα Ανοικτά Μαθήματα για να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να επιμορφωθούν σε γνωστικά πεδία τα οποία έχουν διδαχθεί στο παρελθόν. Τα Ανοικτά Μαθήματα μπορούν να φανούν χρήσιμα σε κοινό που έχει περιορισμένη πρόσβαση στη θεσμοθετημένη εκπαίδευση, για γεωγραφικούς, οικονομικούς ή άλλους λόγους.

Επιπλέον, η ανοιχτή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο προσφέρει ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, με δυνατότητα παραμετροποίησης και επαναχρησιμοποίησης του μαθησιακού υλικού, ενώ η ανάπτυξη του προσφέρει την ευκαιρία να αξιοποιηθεί με καινοτομικό τρόπο.

Το έργο δημιουργεί κίνητρα στους διδάσκοντες να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των μαθημάτων τους