Ανακοινώσεις

δεν υπάρχουν καταχωρήσεις.


Λίγα λόγια για την οριζόντια δράση

Στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων στην πανεπιστημιακή και την τεχνική εκπαίδευση, τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) έχουν υιοθετήσει νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός του έργου “Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων” είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ανάπτυξη, την παροχή και τη φιλοξενία ανοικτών ψηφιακών ακαδημαϊκών μαθημάτων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.  Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, η ανάπτυξη του σχετικού και λογισμικού, η συγγραφή προδιαγραφών, οδηγιών και η παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το προσωπικό τους. Στόχος είναι η διάθεση στο ευρύ κοινό μίας κεντρικής πύλης αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων τα οποία φιλοξενούνται στις πύλες των Ιδρυμάτων. Ένα ποσοστό των ψηφιακών μαθημάτων θα διαθέτει συνοδευτικό πολυμεσικό υλικό, όπως βιντεοδιαλέξεις.

Επιγραμματικά, οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι οι ακόλουθες:

  • Σχεδιασμός, αναβάθμιση, ανάπτυξη, λειτουργία της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων Open eClass
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία πλατφόρμας δημοσιοποίησης βιντεοδιαλέξεων
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, και υποστήριξη οριζόντιας πύλης αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων (πύλη συνάθροισης μεταδεδομένων)
  • Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, συγγραφή προδιαγραφών και πιστοποίηση συμβατότητας
  • Φιλοξενία ανοικτών μαθημάτων των Ιδρυμάτων, ώστε να πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση πόρων μέσω της χρήσης κεντρικών υπηρεσιών
  • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης των ιδρυμάτων σε θέματα εγκατάστασης, διαχείρισης και λειτουργίας υπηρεσιών φιλοξενίας ανοικτών μαθημάτων, καθώς και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και σεναρίων χρήσης
  • Διαγωνισμοί καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών
  • Ενέργειες προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων