Αρχική σελίδα » Οριζόντια Υποστήριξη

Οριζόντια Υποστήριξη

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι παροχές της οριζόντιας δράσης προς το κοινό, τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ και τις ιδρυματικές ομάδες υποστήριξης.