Αρχική σελίδα » Οριζόντια Υποστήριξη » Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ

  • Δημιουργία ενός forum επικοινωνίας της κοινότητας δημιουργών ψηφιακών μαθημάτων. Το forum επικοινωνίας επιτρέπει στο προσωπικό υποστήριξης και στους δημιουργούς των μαθημάτων (μέλη ΔΕΠ/ΕΠ) των ιδρυμάτων να επικοινωνούν μεταξύ τους με σκοπό τη συζήτηση, την ανταλλαγή εμπειριών και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην  ανάπτυξη Ανοικτών Μαθημάτων.
  • Διαγωνισμοί καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση διαγωνισμού καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη την πληρότητα των προδιαγραφών, το εύρος του περιεχομένου, την εκτενή αξιοποίηση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων, τις υιοθετημένες διδακτικές πρακτικές, τις βιντεοδιαλέξεις, την επισκεψιμότητα του μαθήματος, την ανάδραση από τους φοιτητές καθώς και άλλα κριτήρια που θα ορισθούν στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των οποίων τα μαθήματα θα έχουν βραβευτεί σε ιδρυματικό επίπεδο.
  • Υποστήριξη κοινότητας ΔΕΠ/ΕΠ ανάπτυξης Ελληνικού Ελεύθερου Περιεχομένου. Αφορά την υποστήριξη της δημιουργίας κοινότητας χρηστών μελών ΔΕΠ/ΕΠ που ενδιαφέρονται για την από κοινού συγγραφή και ελεύθερη διάθεση ελληνικού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το έργο θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στη κοινότητα αυτή σε ζητήματα ανάπτυξης, δημοσιοποίησης, ελεύθερης διάθεσης πιστοποιημένης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
  • Ο παρόν ιστότοπος.