Αρχική σελίδα » Έργο

Έργο

Τι είναι

Το έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» στοχεύει στην οριζόντια υποστήριξη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) σχετικά με τις δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών, ανοικτών μαθημάτων, διαθέσιμων δωρεάν, τόσο στους φοιτητές/σπουδαστές, όσο και στο ευρύ κοινό. Το έργο συνάδει με το δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των ΑΕΙ.

Με τον όρο «Ανοικτό Μάθημα» νοείται η ελεύθερη πρόσβαση στο μάθημα και στο συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό του. Τα ΑΕΙ, καθώς και το διδακτικό  προσωπικό τους, διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού υλικού, του οποίου η χρήση επιτρέπεται με συγκεκριμένη άδεια χρήσης.

Τι δεν είναι

Η δράση δεν αποτελεί πρόγραμμα σπουδών ή πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δε χορηγεί πτυχίο ή πιστοποιητικό απόκτησης γνώσης ή αποδεικτικό κατάρτισης και σε αυτήν δεν παρέχεται διδακτική υποστήριξη από τα ΑΕΙ ή από το προσωπικό τους.

Σε ποιούς απευθύνεται η δράση

Η δράση απευθύνεται

  • Στο ευρύ κοινό, τους χρήστες των Ανοικτών Μαθημάτων, μέσω της οριζόντιας πύλης αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων. Σε αυτό το κοινό συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές / σπουδαστές και οι απόφοιτοι των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επαγγελματίες και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να ανανεώσουν τις υπάρχουσες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Το κοινό θα μπορεί να αναζητά τα ανοικτά μαθήματα που ενδιαφέρουν και να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.
  • Στις ιδρυματικές ομάδες υποστήριξης ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων των ΑΕΙ που συμμετέχουν στις αντίστοιχες ιδρυματικές δράσεις.
  • Εμμέσως, στο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ/ΕΠ) των ΑΕΙ, τους δημιουργούς του περιεχομένου των Ανοικτών Μαθημάτων και του συνοδευτικού τους υλικού. Η ενεργή συμμετοχή των μελών ΔΕΠ/ΕΠ στις ιδρυματικές δράσεις αποτελεί βασική παράμετρο επιτυχίας των Ανοικτών Μαθημάτων.

Διεθνής εμπειρία και τάση

Η τάση ανάπτυξης και διάθεσης Aνοικτών Mαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού είναι διεθνής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Open Education Consortium (http://www.oeconsortium.org), το οποίο παρέχει οδηγό που συμπυκνώνει τη μέχρι τώρα εμπειρία στην παροχή Ανοικτών Μαθημάτων  (http://www.oeconsortium.org/resources/toolkits/). Μέρος του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου προέρχονται από αυτό τον οδηγό.