Αρχική σελίδα » Έργο » Υφιστάμενη Κατάσταση

Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα

Κάθε χρόνο διδάσκονται πάνω από 42.000 προπτυχιακά μαθήματα και αρκετές χιλιάδες μεταπτυχιακά σε 488 ακαδημαϊκά τμήματα. Η  διδασκαλία συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό όπως σημειώσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, εκπαιδευτικό λογισμικό, και ηλεκτρονικές ασκήσεις. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το εκπαιδευτικό υλικό παραμένει μη διαθέσιμο ή μη εύκολα προσβάσιμο σε ψηφιακή μορφή από ένα κεντρικό σημείο, καθώς και περιορισμένο στο στενό πλαίσιο του εκάστοτε ακαδημαϊκού ακροατηρίου, χωρίς να γίνεται γνωστό στην ευρύτερη κοινωνία.