Αρχική σελίδα » Οριζόντια Υποστήριξη » Ευρύ κοινό

Ευρύ κοινό

1. Πύλη αναζήτησης Ανοικτών Μαθημάτων. Η αναζήτηση Ανοικτών Μαθημάτων και η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα είναι ελεύθερη για όλους τους χρήστες. Θα υποστηρίζονται διάφορα είδη αναζήτησης, όπως

  • Αναζήτηση μαθημάτων βάσει μεταδεδομένων, όπως επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, τμήμα, δημιουργός.
  • Αναζήτηση μαθημάτων βάσει χαρακτηριστικών Web 2.0 (πρόσφατη ανάρτηση, πιο δημοφιλής, καλύτερες βαθμολογίες).

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα προωθούν τους χρήστες στις ιδρυματικές πλατφόρμες. Η εν λόγω πύλη θα επικοινωνεί δυναμικά με τις ιδρυματικές πλατφόρμες ψηφιακών μαθημάτων προκειμένου να παρουσιάζει τα διαθέσιμα ψηφιακά μαθήματα.  

2. Ο παρόν ιστότοπος του έργου.