Κεντρικό Μητρώο
Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων
Ενημερωτικό Δελτίο - Μάρτιος 2015

Το παρόν είναι ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο για τη δράση «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων». Ανά τακτά διαστήματα θα σας αποστέλλονται πληροφορίες για την πορεία του έργου.


ΕΘνική Πύλη Αναζήτησης Μαθημάτων

opencourses.gr

 

Tο Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) σχεδίασε και υλοποίησε την ΕΘνική Πύλη Αναζήτησης, «Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων», η οποία είναι πλέον διαθέσιμη.

Η Πύλη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων», ώστε να υποστηρίξει τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα που παρέχονται από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας – λειτουργώντας σε συνδυασμό με τις πλατφόρμες Open eClass και OpenDelos.

Η Εθνική Πύλη Αναζήτησης Μαθημάτων συλλέγει πληροφορίες για τα διαθέσιμα ανοικτά μαθήματα από όλες τις ψηφιακές υποδομές των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναζητήσει (ανά ίδρυμα, ανά θεματική περιοχή ή χρησιμοποιώντας λέξεις - «κλειδιά») μαθήματα που τον ενδιαφέρουν.

 

Αναζήτηση μαθημάτων και επιπλέον πληροφορίες

Αναζητήστε τα ανοικτά μαθήματα που παρέχονται από όλα τα συμμετέχοντα ΑΕΙ της χώρας στο opencourses.gr.

Μάθετε περισσότερα για τον έργο στον ιστότοπο της δράσης.

 


 

Λίγα λόγια για τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα

Είναι μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.

Δεν είναι πρόγραμμα σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεπώς, δεν προσφέρουν περαιτέρω διδακτική υποστήριξη και δεν οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης.

Απευθύνονται σε φοιτητές και απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, επαγγελματίες και οποιονδήποτε επιθυμεί να διευρύνει ή να ανανεώσει τις γνώσεις του.

Προσφέρουν νέες γνώσεις, επιμόρφωση και εξειδίκευση, ευκαιρία στη μάθηση για όλους. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα αποτελούν ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, που συνάδει με τον δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των ΑΕΙ.


Μονάδα Υλοποίησης
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)


Επικοινωνία
210 727 56 11, eclass [at] gunet.gr