Αρχική σελίδα » Οριζόντια Υποστήριξη » Ιδρυματικές ομάδες » Κατάρτιση και Υλικό

Κατάρτιση και Υλικό

  • Υλικό για κατάρτιση των μελών ΔΕΠ/ΕΠ και της ιδρυματικής ομάδας υποστήριξης.
  • Κατάρτιση ενός πυρήνα σε κάθε ιδρυματική ομάδα υποστήριξης (η οποία με τη σειρά της θα καταρτίσει την υπόλοιπη κεντρική ιδρυματική ομάδα υποστήριξης και τις τοπικές ομάδες). Αφορά την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, κατάρτιση τεχνικών/ προσωπικού υποστήριξης των ιδρυμάτων σε θέματα εγκατάστασης, διαχείρισης και λειτουργίας των υπηρεσιών φιλοξενίας ανοικτών μαθημάτων  καθώς και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και σεναρίων χρήσης. Δεν αφορά όλο το προσωπικό υποστήριξης των ιδρυμάτων αλλά τους ολιγομελείς πυρήνες κάθε ιδρύματος, οι οποίοι θα αναλάβουν την κατάρτιση του υπόλοιπου προσωπικού υποστήριξης στο πλαίσιο των ιδρυματικών δράσεων.
  • Ανοικτά μαθήματα:
    • Μάθημα για το προσωπικό υποστήριξης. Αφορά την ανάπτυξη ενός πρότυπου μαθήματος και του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού του, με στόχο την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων σε τεχνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες όσον αφορά τη χρήση πλατφόρμας φιλοξενίας ανοικτών μαθημάτων και εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Το υλικό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού προσαρμοστεί στις δραστηριότητες κατάρτισης των ιδρυματικών δράσεων.