Αρχική σελίδα » Οριζόντια Υποστήριξη » Ιδρυματικές ομάδες » Κείμενα

Κείμενα-προδιαγραφές-οδηγίες

  • Σχέδιο Κειμένου Ιδρυματικής Πολιτικής. To κείμενο αυτό θα προκύψει σε συνεργασία με τα συμμετέχοντα  ιδρύματα. Στόχος είναι ο από κοινού ορισμός σχεδίου ιδρυματικής πολιτικής σχετικά με τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα, το οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να εξατομικευτεί από κάθε ίδρυμα, ανάλογα με  τις ανάγκες και την φυσιογνωμία του.
  • Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού. Το κείμενο αυτό θα περιέχει προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού.
  • Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων. Αφορά τον καθορισμό προδιαγραφών για τα ψηφιακά μαθήματα. Πρόκειται για την επικαιροποίηση και ανάλυση των προδιαγραφών που πρέπει να ακολουθούν τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα, όπως αναφέρθηκαν στο κείμενο της πρόσκλησης 101.
  • Οδηγίες για τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Θα δοθούν συνοπτικές και αναλυτικές οδηγίες για τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Οδηγίες για ανάπτυξη υλικού που να καλύπτει τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑμΕΑ. Αφορά την παραγωγή τυποποιημένων οδηγιών για προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων τύπων (Powerpoint, Word, Open office, Pdf) ώστε να καλύπτονται οι  προδιαγραφές πρόσβασης από ΑμΕΑ.