Αρχική σελίδα » Οριζόντια Υποστήριξη » Ιδρυματικές ομάδες » Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

  • Υπηρεσίες φιλοξενίας των Ανοικτών Μαθημάτων των ιδρυμάτων. To Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet, θα παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας τόσο των ψηφιακών μαθημάτων όσο και των βιντεοδιαλέξεων των ιδρυμάτων σε κατάλληλα διαμορφωμένη κεντρική υποδομή, ώστε εφόσον το ίδρυμα το επιλέξει να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσει δικές του υποδομές.
  • Διαχείριση και υποστήριξη των κεντρικών υπηρεσιών (όπως η πλατφόρμα Open eClass και ηπλατφόρμα βιντεοδιαλέξεων) που θα φιλοξενούν τις αντίστοιχες ιδρυματικές υπηρεσίες.
  • Έκδοση στατιστικών στοιχείων χρήσης υπηρεσιών. Αφορά την καταγραφή των στατιστικών χρήσης των υπηρεσιών που θα παρέχει κεντρικά το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο και την έκδοσή τους. Η πρόσβαση στα στατιστικά θα είναι δυνατή μέσω Διαδικτύου.
  • Υπηρεσία συνεργασίας της οριζόντιας ομάδας με τις ιδρυματικές ομάδες. Αφορά την εγκαθίδρυση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την οριζόντια συνεργασία των ιδρυμάτων μεταξύ τους, με συντονιστή το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet.
  • Αρωγή χρηστών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αφορά τη λειτουργία ενός μηχανισμού αρωγής χρηστών για τις υπηρεσίες που θα παρέχει το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο στα ιδρύματα, στο πλαίσιο το έργου.
  • Forum επικοινωνίας εμπλεκομένων.